donderdag 22 juli 2010

Spreek nooit ’s namiddags af met een Belg!Tussen Nederlanders en Vlamingen ontstaat af en toe verwarring over de begrippen voormiddag, middag en namiddag.In Nederland wordt met 'voormiddag' het begin van de middag bedoeld, de tijd tussen 12.00 uur en ongeveer 14.00 uur. Als je het in België over de voormiddag hebt, dan gaat het om de uren voor de mid-dag, dus voor 12.00 uur. De namiddag (in het Frans ‘l’après-midi’) is in België dan natuurlijk de tijd na 12.00 uur, tot pakweg 18.00 uur. In Nederland spreek je in dat geval over ‘de middag’ en pas vanaf ongeveer 17.00 heb je het over ‘de námiddag’. Een Belg duidt de tijd ná ongeveer 17.00 uur dan weer aan met 'de late namiddag'.
De Nederlandse Taalunie adviseert op haar Taaladviespagina Voormiddag, namiddag het volgende: ‘Om misverstanden te voorkomen is het dan ook raadzaam om vooral in contact tussen Nederlanders en Belgen bij het gebruik van dergelijke tijdsaanduidingen zo expliciet mogelijk te zijn en er een tijdstip bij te noemen.’

Geen opmerkingen: