vrijdag 16 januari 2009

Hier ga ik niet over

Sinds kort ben ik ambtenaar af. Het ontwenningsproces verliep op zich vrij soepel. Wel blijk ik af en toe vreemde woorden te gebruiken. Van ambtenarenjargon kom je misschien wel nooit meer helemaal los. Sommige woorden klinken mij zó natuurlijk in de oren, dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat niet iedereen ze gebruikt. En dan word ik soms dus glazig aangekeken. Ik heb voor onderstaande mijn-favoriete-ambtenarenwoordenlijst zelfs de Van Dale erbij genomen om te kijken of het stiekem toch geen gewone woorden zijn. Maar nee hoor, het standaard woordenboek kent de meeste woorden niet, of in ieder geval niet in de ambtenarenbetekenis.

- Aansturen: leiding geven aan
- Betreffende: over
- Buitenwacht: niet-ambtenaren, burgers (Van Dale: ‘degenen die niet rechtstreeks bij een zaak betrokken zijn’)
- Doorontwikkelen: verder ontwikkelen (beleid)
- Eiland(jes)vorming: het van elkaar geïsoleerd raken van afdelingen of functiegroepen
- Herijking: het herzien van beleid
- Implementeren: invoeren
- Inzake: over
- Klankbordgroep: groep personen met wie men kwesties/beleid kan doorspreken
- Ontkokering: het beter op elkaar afstemmen van de werkzaamheden van verschillende overheidsinstanties
- Opschalen: vergroten van de slagvaardigheid van een organisatie tijdens een incident of ramp
- Stakeholder: belanghebbende persoon of organisatie
- Stavaza: stand van zaken
- Taskforce: groep deskundigen die tijdelijk voor een bepaalde taak geformeerd wordt
- Terugkoppelen: doorgeven wat er is gezegd of gebeurd
- Uitfaseren: het omgekeerde van implementeren

Ik heb mijn best gedaan met het bijeensprokkelen en verzinnen van bovenstaande definities. Als je ze niet goed vindt, dan zeg ik je, als rasechte ex-ambtenaar: “Daar ga ik niet over.”

Geen opmerkingen: